Dr Annikas svenska sida!

Då verksamheten är internationell är merparten av informationen på engelska.

Alla tjänster går att få på svenska.

Aktuella fysiska produkter finns f.n. enbart på engelska.

Nedan presenteras Dr Annikas huvudprogram – mentorskap till chefer och ledare.

För övrig verksamhet vänligen se det engelska materialet eller skicka meddelande för mer information på svenska.

Konsten att leda utan leda

Känner du hur pressen stressar dig i ditt ledarskap? Får du även signaler från din omgivning som bekräftar att du håller på att tappa greppet?
Enbart oron för att situationen kan leda till sjukdom gör dig kraftlös och mindre effektiv än du vet att du kan. Du inser att du borde göra något innan det är för sent men vet inte “när/var/hur”.

Vad skulle det innebära för dig att ligga i fas, eller till och med före, istället för att ligga efter?

Tänk dig att du har verktygen som håller dig kvar på vägen istället för att springa in i väggen!

Tänk dig att ha en mentor som hjälper dig hitta de viktiga svaren på dina frågor.

Tänk dig att genom denna hjälp hitta din egen energi och ork innan det är för sent!

Släpp tanken på en “quickfix”. I det här programmet lär du dig konsten att orka vara ledare över tid för DITT goda ledarskap.

Med programmets hjälp lär du känna dig själv vilket är grunden för att både återövra det ledarskap du drömmer om och bidrar till att återta tappad mark.

Med ett “helikopterperspektiv” över din livssituation som utgångspunkt skapar du din egen plan med den hälsomässigt mest lönsamma vägen framåt.

Välkommen till ett personligt utformat program.

Vanliga utvecklingskurser inom ledarskap fokuserar på hur man skall leda för att hålla sina anställda friska. Det här programmet fokuserar istället på dig och din situation. För att orka utföra det goda ledarskapet måste du själv må bra och ha kontroll över din situation.

Programmet leds av Dr Annika Sörensen, Hälsostrateg och leg läkare, spec i allmänmedicin.

De senaste åren har hennes fokus legat på hälsa istället för sjukdom. Hon har även kompletterat sin medicinska kunskap med utbildning i Stresshantering, i Systematiskt ArbetsMiljöarbete och erhållit certifikat i Ensize; en kommunikationsanalys som visar kommunikationsmönster och drivkrafter hos deltagaren.

Med syfte att bibehålla DITT goda ledarskap över tid får du i samband med den initiala workshopen göra en kommunikationsanalys som tillsammans med “helikopterperspektivet” ger dig ovärderlig kunskap om dig själv. En 6-månadersplan hjälper dig, att med bra verktyg, utföra de ändringar du önskar genomföra för att få en bättre livssituation.

Programmet vänder sig till enskilda chefer och ledare men kan även fås som gemensamt program för en liten grupp chefer på ditt företag. Skicka förfrågan

Annika Sörensen erbjuder också föreläsningar om stress, hälsa och ledarskap på frukostmöten, events, kick off´s mm.

Information om programmet:

Lokal: Kung Oscars väg 35 i Lund. Dr Annika kan dock komma till annan ort efter önskemål.

Tid: Upptaktsdag kl 08.30 – 16.30. 6 x månatlig uppföljning via telefon, Skype eller personlig träff enligt önskemål.

Pris: begär offert. Grundpriset inkluderar kommunikationsanalys Ensize, övrigt arbetsmaterial, frukost, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika under upptaksdagen samt 6 st virtuella uppföljnings”möten”. Eventuella rese- hotell eller annan lokalkostnader tillkommer.
Välkommen till ett annorlunda program där du och din situation är i fokus.

Vi träffas först i en inledande heldags workshop och gör en behovsanalys med utgångspunkt från din situation. Före workshopen gör du en kommunikationsanalys via länk på Internet. Under dagen går vi igenom resultatet av analysen och binder samman med dina behov till DIN handlingsplan. Därefter ansvarar du själv för att göra DIN hemläxa. Till ditt stöd har du en 6 månaders “hålla handen”-plan. Det innebär uppföljande 2-timmars “virtuella träffar” varje månad. Med hjälp av nya verktyg bygger vi vidare allteftersom dina behov ändras. Mellan “träffarna” kommer du även att ha möjlighet att skicka frågor via e-mail.

Anmälan och frågor: info@askdrannika.com